Bariéry v edukaci žáků-uprchlíků v České republice

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

KUROWSKI Martina

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://books.google.cz/books/about?id=axl9DwAAQBAJ&redir_esc=y
Klíčová slova Asylum; migration; refugee pupil; educational strategy; educational barrier; supporting measures
Popis Příspěvek je věnován tématu migrujících osob a jejich edukaci v České republice. Konkrétně se zabýváme vzděláváním žáků-uprchlíků na základní škole. V úvodu příspěvku jsme zasadili dané téma do teoretického rámce Bronfenbrennerova ekologického modelu, na jehož základě pak představujeme výzkumná zjištění, která jsou v dílčí části také výsledkem disertační práce autorky. Příspěvek přináší analýzu kvalitativně zpracovaných polostrukturovaných rozhovorů. Jako výzkumný design jsme si zvolili zakotvenou teorii s jejíž pomocí chceme hlouběji proniknout do problematiky, která u nás i ve světě nabývá na významu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info