Motivace pacientů k podstoupení léčby vysokými dávkami vitamínu C

Autoři

BENEŠOVÁ Adriana BEHARKOVÁ Natália

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Životné podmienky a zdravie. Zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského a Lekárskej fakulty UK v Bratislave
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sucasti/Teoreticke_ustavy/Ustav_hygieny/Webpic/Zborniky/ZPaZ_2019_pdf.pdf
Klíčová slova Quality of life; Intravenous vitamin C; High-dose of vitamin C; IVC
Popis Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké motivy vedou příjemce k terapii vysokými dávkami vitamínu C. Kvalitativní výzkum byl realizován prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru v období od 28. 2. do 20. 9. 2018. Prospektivní studie byla zaměřena na zmapování motivace informantů výzkumu terapie před zahájením aplikace vysokých dávek vitamínu C. Druhou částí výzkumu byla retrospektivní studie zaměřena na zhodnocení efektu terapie (informanti, kteří absolvovali vstupní rozhovor a následně minimálně čtyři intravenózní aplikace vitamínu C). Výzkumu se účastnilo 18 informantů před zahájením léčby a pět informantů splňující kritéria po ukončení léčebného cyklu. Bylo zjištěno, že motivy informantů jsou prioritně zacíleny na jejich zdravotní stav. Léčba je finančně náročná, před zahájením cyklu léčby IVC většina informantů deklaruje, že jsou investice do vlastního zdraví účelně vynaložené, věří ve zlepšení či stabilizaci svého zdravotního stavu. S pěti informanty byl proveden rozhovor po ukončení cyklu léčby, který byl zaměřen na zhodnocení motivu, očekávání a efektivity léčby. U tří z nich léčba splnila očekávání, jeden informant nedokáže efekt terapie posoudit a u jednoho informanta nedošlo k žádnému zlepšení. Studie vznikla v rámci projektu „Aplikace vysokých dávek vitamínu C intravenózně – vliv na kvalitu života pacienta, informovanost a názory odborné a laické veřejnosti“ číslo MUNI/A/0911/2017 podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2018.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info