Využití preperitoneálně zavedeného katétru ke kontinuální lokální pooperační analgezii v laparoskopické kolorektální chirurgii

Autoři

PROCHÁZKA Vladimír SVOBODA Martin SVATOŇ Roman GROLICH Tomáš FARKAŠOVÁ Martina KALA Zdeněk

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Rozhledy v chirurgii
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/rozhledy-v-chirurgii/2019-9-2/vyuziti-preperitonealne-zavedeneho-katetru-ke-kontinualni-lokalni-pooperacni-analgezii-v-laparoskopicke-kolorektalni-chirurgii-116278
Doi http://dx.doi.org/10.33699/PIS.2019.98.9.356-361
Klíčová slova wound catheter; colorectal surgery; opioid analgesics; postoperative pain
Popis Použití katetru hodnotíme jako bezpečné. Vložení katetru do rány je technicky jednoduché a ošetřování je snadné. Nebyly zaznamenány žádné závažné komplikace zavedení katétru a rovněž jsme nepozorovali žádné toxické účinky lokálního anestetika. Katétr prokazatelně snižuje užívání opioidních analgetik ve srovnání s kontrolní skupinou (CON) užívající analgezii kombinací parenterálně a subkutánně podávaných analgetik. Nejlepší kontrola bolesti byla u pacientů se zavedených epidurálním katétrem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info