Reconstruction of recurrent ischiadic pressure ulcer using turnover hamstring muscle flap

Název česky Využití svalového laloku v rekonstrukci recidivy ischiadického dekubitu
Autoři

ČERNOCH Filip JELÍNKOVÁ Zuzana ROTSCHEIN Pavel

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2019-supplementum-1-2/vyuziti-svaloveho-laloku-v-rekonstrukci-recidivy-ischiadickeho-dekubitu-116540/download?hl=cs
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019S15
Klíčová slova pressure ulcers; ischiadic pressure ulcer; reconstruction; muscle flap
Popis Cíl: Našim cílem bylo zjistit, zda využití dobře prokrvené svalové tkáně zavzaté do lalokové plastiky snižuje výskyt recidivy ischiadických dekubitů a popsat možnost opětovného použití svalového turnover laloku biceps femoris. Soubor a metodika: Do studie bylo zahrnuto 16 pacientů s ischiadickým dekubitem (z toho 15 bylo mužů, průměrný věk 47 let), u kterých byla v období 1. 1. 2016 až 31. 5. 2018 při rekonstrukci použita kombinovaná laloková plastika – svalový (turnover hamstring flap) a fasciokutánní lalok (posterior thigh flap). Pacienti byli po dobu 1 roku sledování pro eventuální recidivu. Výsledky: V průběhu ročního sledování byla zaznamenána recidiva u jednoho pacienta (6,25 %) a komplikace u pěti pacientů (31,25 %). Komplikace byly zhojeny konzervativně. Závěr: Výskyt recidivy ischiadických laloků je závislý nejen na typu zvolené metody rekonstrukce, ale také na compliance pacienta, jeho komorbiditách, nutričním stavu a dalších faktorech. Využití námi prezentovaného laloku se jeví jako vhodná chirurgická technika v rekonstrukci recidivujících ischiadických dekubitů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info