Infarkt myokardu jako klinický stav manifestující zhoubný nádor močového měchýře

Autoři

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ Hana VANÍČEK Jiří

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.onkologiecs.cz/artkey/xon-202001-0003_infarkt_myokardu_jako_klinicky_stav_manifestujici_zhoubny_nador_mocoveho_mechyre.php
Doi http://dx.doi.org/10.36290/xon.2020.008
Klíčová slova urinary bladder cancer; hypercoagulation; haematuria; elderly patient
Popis Kasuistika popisuje případ 90 letého muže s karcinomem močového měchýře, iniciálně ve velmi dobrém stavu, avšak s rychle progredující celkovou deteriorací. V anamnéze nemocného je kromě běžných chorob údaj o vrozené trombofilní mutaci a stavu po trombóze karotidy před 25 lety s následnou antiagregační profylaxí. Karcinom močového měchýře byl klinicky němý až do doby po prodělání infarktu myokardu řešeném intervenčně stentáží. Prvním klinickým projevem byla hematurie po zavedení duální antiagregační terapie. Otázkou je, zda samotné urychlení aterosklerózy koronárních tepen bylo důsledkem souběhu přítomné koagulační vady a malignity. První vyšetření v rámci pátrání po příčině hematurie flexibilní cystoskopií přineslo pouze zjištění křehčí endovezikální sliznice s dobrou reakcí na vazoprotektivní léčbu. Při recidivě hematurie v odstupu 4 měsíců byl invazivní uroteliání karcinom močového měchýře zjištěn pomocí transabdominální sonografie, CT urografie a paliativní transuretrální resekcí tumoru. Vzhledem k věku a rychle se zhoršujícímu celkovému stavu byl i nadále zvolen paliativní přístup
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info