Časové intervaly pro přípravu střeva nízkoobjemovými roztoky

Autoři

KOJECKÝ Vladimír MATOUŠ Jan KIANIČKA Bohuslav ZÁDOROVÁ Zdeňka VARGA Michal

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Gastroenterologie a hepatologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.csgh.info/
Doi http://dx.doi.org/10.14735/am9h2019228
Klíčová slova colonoscopy, time factors, bowel preparation
Přiložené soubory
Popis Úvod: Kvalita přípravy střeva před koloskopií závisí na řadě okolností. Jednou z nich jsou časové faktory, především doba od konce přípravy do vlastního vyšetření. Neměla by překročit 4 hod při použití polyetylenglykolu (PEG). Zda to platí i pro nízkoobjemové roztoky, není známo. Cílem práce bylo určit vhodně trvání přípravy jednotlivými nízkoobjemovými přípravky. Metody: U osob připravených (děleně a nedělně) ke koloskopii roztokem PEG/kyselina askorbová (MOV), pikosulfát/magnezium citrát (PICO) nebo roztokem síranů (EZI) byla sledována kvalita přípravy, její tolerance (5stupňové škály), doba přípravy (T-pripr) a doba od jejího konce do koloskopie (T-vys). Výsledky: Kvalita přípravy střeva je závislá jak na T-pripr, tak na T-vys (p 0,006). Predikovaná hraniční T-pripr pro dvě nejlepší skóre vyčištění byla u PICO delší než u EZI či MOV (> 9,0 vs. > 7,0 a > 6,5 hod; p = 0,01).T-vys byla u PICO také nejdelší (5 13,0 hod; p = 0,001). Mezi MOV a EZI nebylo rozdílu 10,0 a s 11,0 hod). Časové faktory na toleranci vliv neměly. Závěr: Kvalita přípravy střeva závisí nejen na době od konce přípravy do koloskopie, ale i na délce vlastní přípravy. Optimální doby jsou u osmoticky působících nízkoobjemových laxativ obdobné, jen u pikosulfátu/magnezium citrátu jsou delší. Tolerance přípravy není časovými faktory ovlivněna.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info