Logbook pro cvičení bakalářského studijního programu Ortoptika

Autoři

BENEŠ Pavel FRAITOVÁ Hana DOSTÁLEK Miroslav MALÁ Kateřina PETROVÁ Sylvie SYNEK Svatopluk

Rok publikování 2020
Druh Učebnice
Citace
Popis Skripta slouží jako záznamník výkonů a jiných odborných aktivit. Je přehledem studenta o absolvovaných cvičeních a odborných praxích z daných předmětů dle obsahu a požadavků kurikula uvedených v Katalogu předmětů. Praktická výuka umožňuje studentům aplikovat v podmínkách poskytovatele zdravotních služeb teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získali studiem teoreticko-praktických disciplín v odborných učebnách školy. Je tak poskytován prostor pro zdokonalování zručnosti, dovedností a návyků, studenti se učí samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info