Radiologické destrukční metody hepatocelulárního karcinomu

Autoři

ROHAN Tomáš UHER Michal HUSTÝ Jakub ZAVADIL Jan VÁLEK Vlastimil ANDRAŠINA Tomáš

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Postgraduální gastroenterologie & hepatologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.mf.cz/produkty/postgradualni-gastroenterologie-hepatologie/archiv/2019-4
Klíčová slova Hepatocellular carcinoma; transarterial chemoembolisation; radiofrequency ablation; indications; contraindications
Popis Tato práce pojednává o způsobech léčby hepatocelulárního karcinomu (HCC) metodami intervenční radiologie. Na základě doporučení odborných společností jsou rozebrány indikace, kontraindikace a možnosti jednotlivých radiologických intervenčních metod v léčbě HCC. Důraz je kladen zejména na transarteriální chemombolizaci (TACE). TACE je na základě doporučení EASL indikována ve stadiu BCLC B (Barcelona Clinic Liver Cancer) u pacientů v dobrém celkovém stavu bez metastáz mimo játra. Kromě indikací a kontraindikací práce popisuje také přípravu a následné sledování pacienta, techniku proveden, nežádoucí účinky a aktuální situaci v ČR. Nejčastějším nežádoucím účinkem je tzv. postembolizační syndrom, který lze zmírnit či eliminovat vhodnou profylaktickou medikací. Dosud nebyl prokázán vliv typu embolizačních částic na přežití pacienta. Okrajově práce pojednává také o radioembolizaci, což je metoda využitelná u pacientů na pomezí stadií BCLC B a C (např. u pacientů v horším celkovém stavu, rozsáhlém postižení jater, při trombóze kmene portální žíly). V časném a velmi časném stadiu může být indikována perkutánní ablace (nejčastěji radiofrekvenční či mikrovlnná ablace) jako alternativa k chirurgickému výkonu či transplantaci. U solitárních ložisek do 2 cm dosahuje perkutánní ablace podobných výsledků přežití jako chirurgická resekce, přičemž je vhodná i pro pacienty s komorbiditami, které by mohly kontraindikovat chirurgický výkon. Jednotlivé radiologické intervenční metod by měly být indikovány na základě rozhodnutí onkologické indikační komise.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info