Specifika farmakoterapie ve stáří

Autoři

JUŘICA Jan

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Remedia
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/Rocnik-2020/3-2020/e-2T2-2WU.magissue.aspx?Page=2
Klíčová slova pharmacotherapy; elderly; pharmacokinetics; pharmacodynamics; polypharmacy
Popis Česká populace stárne a s rostoucím věkem pacientů roste i počet užívaných léčiv. Spolu s fyziologickými změnami, které se logicky promítnou do změny farmakokinetiky, se mnohdy mění i cílová místa působení léčiv, tedy farmakodynamika. Změny se projeví na úrovni absorpce, kde se zpomaluje peristaltika, klesá absorpční plocha, roste pH v žaludku a sliznice atrofují. Ve stáří se mění i distribuční poměry. U mnohých léčiv klesá rychlost eliminace, a to nejen na úkor změn metabolické aktivity enzymů cytochromu P450. U starších nemocných může také docházet na jedné straně ke snížené odpovědi na léčivo, na straně druhé (u početnější skupiny léčiv) naopak roste citlivost k některým jejich účinkům. Všechny uvedené faktory přispívají k větší zranitelnosti seniorů, co se týče nežádoucích účinků léčiv, či přímo toxicity. Tento přehledový článek shrnuje nejvýznamnější změny farmakokinetiky a farmakodynamiky u starších nemocných a uvádí příklady léčiv, která mohou být riziková pro starší populaci
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info