Doporučení pro diagnostiku a léčbu uveitidy asociované s juvenilní idiopatickou artritidou: Česko-slovenská adaptace evropských doporučení SHARE

Autoři

MALCOVÁ Hana DALLOS Tomáš BOUCHALOVÁ Kateřina BREJCHOVÁ Ivana BRICHOVÁ Michaela BUŠÁNYOVÁ Beáta FABIÁNOVÁ Jarmila FRÁŇOVÁ Jana FURDOVÁ Alena JAROŠOVÁ Kateřina KOBROVÁ Kateřina KOSTOLNÁ Beáta KOŠKOVÁ Eva LOKAJ Martin MACKŮ Marie MELOCÍKOVÁ Jana MICHALIČKOVÁ Marcela MINXOVÁ Lenka MORAVČÍKOVÁ Dušana NĚMCOVÁ Dana PÍSKOVSKÝ Tomáš ŘÍHOVÁ Eva SCHÜLLER Marcel SKALICKÁ Eva SVOZÍLKOVÁ Petra TOMČÍKOVÁ Dana VARGOVÁ Veronika VRTÍLKOVÁ Eva DOLEŽALOVÁ Pavla HEISSIGEROVÁ Jarmila

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česko-Slovenská pediatrie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-pediatrie/2020-5-5/doporuceni-pro-diagnostiku-a-lecbu-uveitidy-asociovane-s-juvenilni-idiopatickou-artritidou-cesko-slovenska-adaptace-evropskych-doporuceni-share-123713
Klíčová slova juvenile idiopathic arthritis (JIA); uveitis; recommendation
Popis Úvod: Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je nejčastější revmatické onemocnění v dětském věku a uveitida je jeho nejvýznamnější extraartikulární manifestací. Doporučení založená na důkazech jsou k dispozici jen omezeně, a proto se management uveitidy asociované s JIA opírá většinou o zkušenosti ošetřujícího lékaře. V důsledku toho se léčebné postupy mohou jak na národní, tak i mezinárodní úrovni velmi lišit. Proto byla v roce 2012 v rámci mezinárodního projektu SHARE (Single Hub and Access Point for Paediatric Rheumatology in Europe) zahájena snaha o optimalizaci a zveřejnění doporučení pro péči o děti a mladé dospělé s revmatickými chorobami, která by usnadnila klinickou praxi pediatrům a (dětským) revmatologům. Cíl: Přeložit publikovaná mezinárodní doporučení SHARE pro diagnostiku a léčbu uveitidy asociované s JIA a adaptovat je pro použití v České a Slovenské republice. Metody: Mezinárodní doporučení byla vyvinuta podle standardní metodiky Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) skupinou devíti zkušených dětských revmatologů a tří odborníků z oblasti oftalmologie. Vycházela ze systematického přehledu literatury získaného z definovaných literárních zdrojů, které byly hodnoceny formou online průzkumu a následně diskutovány za využití nominální skupinové techniky. K přijetí doporučení došlo na základě dosažení _>80% shody mezi experty. Výsledky: Celkem bylo přijato 22 doporučení SHARE: 3 doporučení pro diagnostiku, 5 pro hodnocení aktivity onemocnění, 12 terapeutických a 2 doporučení pro další vývoj. Překlad originálního textu byl aktualizován a modifikován údaji specifickými pro český a slovenský systém zdravotní péče a doplněn o návrh protokolu oftalmologické dispenzarizace pacientů s JIA a algoritmus léčby. Závěr: Cílem iniciativy SHARE je zlepšit a sjednotit péči o dětské pacienty s revmatickými chorobami v celé Evropě. Proto byla formulována doporučení pro diagnostiku a léčbu uveitidy asociované s JIA založená na důkazech a shodě předních evropských odborníků na tuto problematiku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info