Doporučené postupy ESC pro diabetes, prediabetes a kardiovaskulární onemocnění, vypracované ve spolupráci s EASD, 2019. Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností

Autoři

TABORSKY Milos LINHART Ales ROSOLOVA Hana ŠPINAR Jindřich

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Cor et Vasa
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://e-coretvasa.cz/pdfs/cor/2020/02/01.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.33678/cor.2020.015
Klíčová slova cardiovascular diseases; cardiovascular risk assessment; diabetes mellitus; epidemiology; guidelines; impaired glucose tolerance; patient-centred care; patient management; pharmacological treatment; prevention; revascularization; risk factors
Popis Doporučené postupy shrnují a hodnotí důkazy dostupné v době jejich vytváření s cílem pomoci lékařům vybrat nejlepší strategii léčby pro individuálního pacienta s daným onemocněním. Jako takové by měly pomoci lékařům při rozhodování v jejich každodenní praxi. Konečné rozhodnutí o léčbě jednotlivých pacientů však musí učinit odpovědní zdravotníci spolu s pacientem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info