Trajektorie změn I v přístupu k terapii diabetu 2. typu v postproduktivním věku během uplynulých 12 let, perorální antidiabetika - vlastní zkušenost

Autoři

WEBER Pavel MELUZÍNOVÁ Hana WEBEROVÁ Dana BIELAKOVÁ Katarína

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geriatrie a gerontologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.prolekare.cz/casopisy/geriatrie-gerontologie
Klíčová slova Diabetes; old age; treatment options with oral hypoglycemic drugs; changes in aproach to therapy in the past 12 years
Popis Diabetes mellitus (DM) v každém věku významně ovlivňuje zdravotní stav a další perspektivy (jako pozdní komplikace) života jedince. Během roku 2019 bylo léčeno v naší diabetologické ambulanci DIASTOP 2332 nemocných DM typu 2 (DM2T). Z nich bylo 1562 (69%) léčeno pouze perorálními antidiabetiky (PAD) a/nebo dietou. V souboru jsme analyzovali: věk, trvání diabetu, obezitu, diabetické komplikace a druh terapie, zejména jsme se zaměřili na měnící se trendy léčby DM2T během uplynulých 12 let (tj. 2008-2019). Analýza terapie DM2T během 12 let ukázala významný pokles užívání pouhé diabetické diety (37,5% v roce 2008 až 13 % v roce 2019) a sulfonylmočoviny (z 42,8 % v roce 2008 na 24 % v roce 2019), zatímco užívání metforminu v léčbě DM2T výrazně vzrostlo (z19,5 % v roce 2008 na 65 % v roce 2019), a to jak v monoterapii, tak i v kombinaci s jinými léky. Rovněž jsme zaznamenali trvalý trend v nárůstu užívání nových PAD během uvedených roků s tím, že v roce 2019 byly užity: pioglitazon u 11,0 % DM2T; gliptiny (inhibitory Dpp4 ve 43 %) a glifloziny (inhibitory SGLT2 - 4 %). Díky novým léčebným možnostem jsme zaznamenali také významné zlepšení kompenzace diabetiků 2. typu. Naše sdělení poukazuje na misivní posun a změnu přístupu v terapii DM2T v posledním desetiletí v běžné ambulantní praxi v užití PAD.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info