Subsolidní ložisko plic v CT obraze u pacientky s kolorektálním karcinomem - kazuistika

Autoři

ČERVEŇÁK Vladimír BERKOVÁ Alena CHOVANEC Zdeněk VANÍČEK Jiří HANSLÍK Tomáš SVOBODOVÁ Sabina

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Onkologická revue
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://onkologickarevue.cz/cs/subsolidni-lozisko-plic-v-ct-obraze-u-pacientky-s-kolorektalnim-karcinomem-kazuistika
Klíčová slova lung adenocarcinoma; subsolid nodulus; ground glass opacity; lepidic growth; CT
Popis Zhoubné onemocnění plic se řadí na třetí příčku nejčastějších maligních onemocnění, jak u mužů, tak i u žen. Ne příliš častou variantou adenokarcinomu plic je karcinom s lepidickým růstem, pro který je charakteristický proliferativní růst podél intaktních stěn alveolů. Tímto typem nádoru bývají postiženy více ženy a nekuřáci. Včasné stanovení diagnózy odhalí nádorový proces v neinvazivním stadiu a prognóza pětiletého přežití se tak pohybuje kolem 100 %. Zobrazovací metodou volby je CT vyšetření, kdy typickým obrazem karcinomu s lepidickým růstem je subsolidní nodulus. Teoretické informace týkající se této neobvyklé diagnózy, jsou v příspěvku doplněny o přehlednou kazuistiku pacientky s kolorektálním karcinomem a subsolidním ložiskem horního laloku levé plíce, u kterého histologické vyšetření potvrdilo diagnózu plicního adenokarcinomu s lepidickým růstem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info