Otok beder jako neobvyklá manifestace Henochovy Schönleinovy purpury

Autoři

PAPEŽ Jan DOLEŽEL Zdeněk JURKOVIČOVÁ Markéta

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný)
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis HSP je nejčastější vaskulitidou dětského věku s incidencí 13,5-20,4/100 000/rok, vrchol výskytu je většinou u dětí ve stáří 4-6 roků. HSP je imunokomplexová vaskulitida charakterizovaná hmatnou kožní purpurou, artritidou/artralgiemi, gastrointestinálním a renálním postižením. Ke stanovení diagnózy však není nezbytná přítomnost všech příznaků. V některých případech může výsev purpury následovat až po kloubní či GIT symptomatologii. Prognózu onemocnění určuje postižení ledvin, které může být mírného stupně (mikroskopická hematurie, mírná proteinurie), ale i velmi těžké (nefrotická proteinurie, rychle progredující glomerulonefritida) s možným přechodem do chronického onemocnění ledvin. Podkožní edém představuje poměrně častý nález u HSP. Bývá obvykle lokalizován na rukou, kolem kotníků a na chodidlech, méně pak na tváři nebo genitálu (scrotum, labia). Edém bederní krajiny je však extrémně raritní lokalizaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info