Děti na míru, nebo pod míru? Etika genetické selekce zdravotně postižených potomků při in vitro fertilizaci

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

BĚLOHRAD Radim

Rok publikování 2021
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zaměří na současnou kontroverzi týkající se užití in vitro fertilizace v kombinaci s preimplantační genetickou diagnostikou k záměrnému výběru potomka, který bude mít zdravotní postižení. Důraz bude kladen na případ konkrétního postižení – vrozené hluchoty. Zastánci údajného práva na takové rozhodnutí tvrdí, že a) vrozená hluchota není postižení, ale svébytná kulturní identita, b) nepředstavuje újmu, ale naopak prospěch c) potomku vybranému v takovém procesu nelze tímto rozhodnutím ublížit. V příspěvku se zaměřím na tyto argumenty a budu obhajovat postoj tzv. privilegované většiny, podle kterého je tato praxe hluboce nemorální.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info