Spontánně o dovolené před koronavirem a během něj

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

BRYCHTOVÁ Lucie

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Úroveň jazykových a řečových schopností lze posuzovat například z pohledu jazykových rovin nebo vnějších/vnitřních faktorů, které na autora projevu působí. Spontánní řeč je zpravidla využívána ve většině situací každodenního života, míra jejího zvládnutí je proto zásadní k naplnění komunikačního (společenského) cíle. Z toho důvodu byly jádrem výzkumu zvoleny nepřipravené mluvené nahrávky osob bez narušené komunikační schopnosti, tj. bez logopedických diagnóz, a dalších potenciálních vlivů na jazyk a řeč. Do sběru dat byli zapojeni studenti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kteří pořizovali nahrávky svých rodinných příslušníků či známých v období od podzimu 2019 do jara 2021. Získaná data jsou složena z testu slovní produkce, popisu obrázku a spontánní promluvy na dané téma. Téma bylo zvoleno tak, aby nevyvolávalo kontroverzi - popis ideální dovolené. Vzhledem k tomu, že v období sběru dat došlo k úpravě podmínek pro volný pohyb osob, kvůli zavedeným opatřením proti šíření koronaviru, příspěvek sledoval, nakolik se tato skutečnost promítla do promluv z hlediska volby slov či kvantity.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info