Rekonstrukce aortomitrální kontinuity u infekční endokarditidy dvou chlopní

Autoři

KOLÁRIK Miroslav FILA Petr ONDRÁŠEK Jiri ŽÁKOVÁ Daniela NĚMEC Petr

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Cor et Vasa
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://e-coretvasa.cz/artkey/cor-202104-0015_aortomitral-continuity-reconstruction-in-double-valve-infective-endocarditis.php
Doi http://dx.doi.org/10.33678/cor.2021.030
Klíčová slova Aorto-mitral continuity; Commando procedure; Homograft; Infective endocarditis
Popis Kazuistika prezentuje případ 53letého pacienta po mitrální plastice s několik měsíců trvajícími nespecifi ckými obtížemi charakteru zvýšené teploty, úbytku hmotnosti a bolestmi zad. Po ischemické cévní mozkové příhodě bylo provedeno echokardiografi cké vyšetření, které odhalilo vyprázdněný perianulární absces aortální chlopně. Při dalším sledování došlo k progresi nemoci s postižením aortomitrální kontinuity. Tato forma onemocnění patří mezi vzácné manifestace infekční endokarditidy. Pacient podstoupil chirurgický výkon na našem pracovišti za užití modifi kované procedury Commando. Byl implantován aortální homograft se zachovaným předním cípem mitrální chlopně, což umožnilo kompletní resekci postižené tkáně a implantaci mitrální bioprotézy. Při postižení centrálního fi brózního tělesa jsou aortální homografty vhodnou formou náhrady aortální chlopně bez použití umělého materiálu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info