ČERNÝ FOSFOR PRO CITLIVÉ KLINICKÉ APLIKACE V HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII BIOMOLEKUL

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

MANDAL Govinda PEČINKA Lukáš MORÁŇ Lukáš VAŇHARA Petr HAVEL Josef

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Černý fosfor (BP) představuje nejstabilnější alotropickou modifikaci fosforu s jedinečnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi a s vysokým počtem biologických aplikací1. Běžně používané organické matrice mohou trpět řadou nedostatků, jako je například nízká ionizační účinnost a reprodukovatelnost při aplikaci na komplexní biologické vzorky, jako jsou buněčné extrakty. V současné době je velký zájem o nahrazení/modifikaci organických matric použitím anorganických materiálů jako jsou kovové nanočástice a kovové vrstvy. Tyto anorganické materiály poskytují minimální interference v hmotnostních spektrech (nízká fragmentace) a zlepšují ionizaci biomolekul. Černý fosfor selektivně zvyšuje ionizaci některých bio-molekul v MALDI TOF MS, avšak tento jev není zatím dostatečně vysvětlen2,3. V této studii byl BP v kombinaci s běžně používanými matricemi použit pro systematickou MS analýzu vybraných biomolekul (aminokyselin, peptidů a proteinů) a intaktních buněk. Cílem této práce je shrnout, jak BP zlepšuje ionizaci těchto bio-molekul a demonstrovat možnost použití BP pro buněčnou diskriminaci. Účinnost ionizace v matricích obohacených BP byla významně zvýšena a výsledné intenzity analytů v hmotnostních spektrech byly ~4-417krát vyšší než ve spektrech získaných s použitím běžných matric. Bylo také prokázáno, že organická matrice (kyselina sinapová) obohacená BP zlepšuje analýzu MALDI TOF MS intaktních buněk. Analýza hlavních komponent (PCA) ukazuje zlepšení v rozlišení buněk při použití BP obohacené matrice. BP zvyšuje ionizaci široké skupiny biomolekul a tím zlepšuje biologické aplikace MALDI TOF MS.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info