PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU STUDIE V ČR - SIOP Ependymoma II - An International Clinical Program for the diagnosis and treatment of children, adolescents and young adults with Ependymoma

Autoři

DEMLOVÁ Regina BUDŇÁKOVÁ Dita

Rok publikování 2021
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Popis Předložení Roční zprávy o průběhu klinického hodnocení SIOP Ependymoma II za období 14. 10. 2020 až 14. 10. 2021. SIOP Ependymoma II je mezinárodní klinický program pro diagnostiku a léčbu dětí, dospívajících a mladých dospělých s ependymomem. SÚKL udělil povolení pro KH dne 23. 2. 2017 a celosvětově bylo do studie zařazeno celkem 614 pacientů (údaje k 9.11.2021). Klinické hodnocení probíhá v České republice ve FN Brno (dosud zařazeno 8 pacientů) a ve FN Motole v Praze (dosud zařazeni 2 pacienti). Novou verzi protokolu ke klinickému hodnocení (verze 3.1.) schválil SÚKL dne 1.10.2020. Za uvedené období, ke kterému se roční zpráva vztahuje bylo hlášeno celkem 7 SAE a odchylky od protokolu nebyly zjištěny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info