DEVELOPMENT SAFETY UPDATE REPORT Sequential FDG PET and Plasma/Tissue miRNA as a Biomarkers of Preoperative Treatment Strategy in Locally Advanced Oesophago Gastric Cancer Phase II Period covered: 15.10.2020 – 14.10.2021

Název česky AKTUALIZOVANÁ ZPRÁVA Sekvenční FDG-PET a miRNA jako biomarker změny strategie předoperační léčby u lokálně pokročilého karcinomu žaludku fáze II. Období: 15.10.2020 – 14.10.2021
Autoři

DEMLOVÁ Regina

Rok publikování 2021
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

www GastroPet
Popis Klinické hodnocení GastroPET EudraCT: 2017-001264-38 Zpráva o průběhu klinického hodnocení popisuje průběh a současný stav klinického hodnocení (KH) v definovaném období. Zahrnuje informace o aktualizacích dokumentů, o změnách v centrech KH a zkoušejících, poskytuje přehled doposud zařazených/ukončených subjektů hodnocení a zjištěných porušení protokolu. Dále obsahuje informace k hodnocenému léčivu (hlášení závažných nežádoucích příhod, podezření ze závažných (neočekávaných) nežádoucích příhod nebo nové poznatky ve vztahu k bezpečnosti a účinnosti), o nově přijatých opatřeních a vykonaných auditech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info