Výuka aplikovaných předmětů na Farmakologickém ústavu LF MU: spektrum, strategie, inovace

Logo poskytovatele
Autoři

RYCHLÍČKOVÁ Jitka SOUČKOVÁ Lenka NOSKOVÁ Kristýna DEMLOVÁ Regina

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Na našem pracovišti vykazujeme konstantní aktivity ke zlepšování kvality výuky. V posledním akademickém roce proběhla nejvýznamnější inovace především v oblasti výuky klinického hodnocení a předmětu klinické farmakologie. Farmakologický ústav LF MU se jako národní koordinační místo pro infrastrukturu CZECRIN zapojuje nejen do organizace a podpory provádění akademických klinických hodnocení, ale také do vzdělávání v této oblasti. Díky zapojení našeho pracoviště v mezinárodním projektu CONSCIOUS byly pro pregraduální studenty připraveny materiály týkající právě oblasti klinických hodnocení. Výuka klinické farmakologie je narozdíl od první oblasti dlouhodobě zavedená, ale i zde jsme přistoupili k inovacím s ohledem na sílící požadavky na racionalizaci farmakoterapie a zavádění multidisciplinárních týmů, které tuto kvalitu budou zajišťovat. Neméně významných stimulem byly působivé výsledky zahraničních pracovišť, které moderní výukové metody již dříve implementovaly. Obsah předmětu je pak zaměřen na nejrizikovější oblasti farmakoterapie, které identifikujeme z publikovaných prací týkajících se lékových problémů a medikačních pochybení, ale i vlastní klinické praxe. Tradiční výuka se v obou těchto předmětech transformuje do tzv. learner-centered modelu s důrazem na rozvoj dovedností, řešení konkrétních otázek a kazuistik, praktické používání znalostí. Podporována je také internacionalizace výuky. Konkrétní pojetí obou předmětů s praktickými ukázkami je předmětem vlastního sdělení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info