Ischemická cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka kardioembolické etiologie a jejich sekundární prevence

Autoři

BEDNAŘÍK Josef TOMEK Aleš BAR Michal NEUMANN Jiří ŠAŇÁK Daniel LÍČENÍK Radim NEČAS Tomáš BÚŘILOVÁ Petra

Rok publikování 2020
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

www https://kdp.uzis.cz/index.php?pg=kdp&id=3
Popis Ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) tvoří 88 % všech CMP, v České republice je incidence iCMP v současné době 211 případů na 100 000 obyvatel za rok a prevalence se odhaduje na 240 000 případů. Nejčastějším typem ischemické cévní mozkové příhody je kardioembolická CMP a její nejčastější příčinou je nevalvulární fibrilace síní (FS) nebo flutter síní. FS je nejčastější arytmií v dospělé populaci. Pro primární a sekundární prevenci iCMP u pacientů s FS je indikována antikoagulační terapie antagonistou vitamínu K (warfarin) nebo přímými perorálními antikoagulancii (DOAC; angl. direct oral anticoagulants) inhibitory faktoru Xa (apixaban, edoxaban, rivaroxaban) a inhibitorem faktoru IIa (dabigatran). Hlavním cílem tohoto klinického doporučeného postupu je poskytnout doporučení pro péči o dospělé pacienty s iCMP a TIA založené na nejlepších dostupných důkazech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info