Ischemický iktus imitující příznaky lumbální spinální stenózy

Autoři

PIKULOVÁ H. SMRČKA Martin MRLIAN Andrej

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Oboustranné mozkové infarkty v povodí arteria cerebri anterior (ACA) jsou poměrně vzácné. Většinou se vyskytnou ve spojitosti s některou se zřídkavých anatomických anomálii jako je ageneze jednoho z úseků ACA. V kazuistice je popsán výskyt oboustranného mozkového infarktu v obou povodích ACA u 76letého pacienta s jednostrannou agenezí segmentu A1 vpravo, diagnostikovanou pomocí magneticko-rezonanční angiografie. Průběh onemocnění byl u pacienta modifikován velmi pomalým rozvojem klinických příznaků (v řádu dnů) a výraznou bolestivostí v oblasti bederní páteře s nálezem lumbální spinální stenózy na MR LS páteře. Pomalu nastupující kvadruparesa s akcentací na dolních končetinách spojená s výraznou bolestivostí bederní páteře a nálezem na MR nás vedla primárně k dorzální dekompresi L4/5 – L5/S1. Po operaci dochází k další progresi neurologického deficitu. Po MR vyšetření byla indikována operační revize. Pomalu nastupující paresa horních končetin byla indikací k MR vyšetření krční páteře a následné operaci v etážích C4/5–5/6. Následuje další deteriorace neurologických funkcí, která byla v korelaci s výsledkem vyšetření evokovaných potenciálů. Na MR vyšetření verifikována ischemie v povodí ACA oboustranně, MRA prokazuje variantní průběh ACA a vysvětluje oboustrannou ischemii. Nasazena antiagregační léčba. Po intenzivní rehabilitaci dochází postupně ke zlepšování stavu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info