Využití depotních psychofarmak v terapii duševních poruch – reflektují současné podmínky preskripce v ČR klinické trendy a doporučené postupy? - poster

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Farmaceutickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

NOVÁKOVÁ Martina KOTOLOVÁ Hana NOVÁKOVÁ Jana MINARČÍKOVÁ Ivana

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
Popis Depotní parenterální lékové formy nabývají v psychofarmakologii na významu. V současnosti jsou využívány u psychotických onemocnění. Tyto lékové formy je možno poskytovat i pacientům v ambulantní péči. Cílem sdělení je podat informaci o aktuálně platných úhradách a podmínkách preskripce u dlouhodobě působících injekčních antipsychotik, o jejich relevantnosti k doporučením ze současné klinické praxe a o jejich aktuálnosti vzhledem k datu jejich uveřejnění v Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info