Počátek střední doby bronzové ve střední Evropě na základě modelů radiokarbonových dat

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

ŠABATOVÁ Klára

Rok publikování 2021
Druh Habilitační práce
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Současné názory na datování konce starší a počátku střední doby bronzové silně odrážejí místní chronologie založené na typologickém schématu. Počátek střední doby bronzové byl v oblasti Moravy (stejně jako v Rakousku, Čechách a jižním Německu) určen na základě keramiky spojené s mohylovou kulturou a bronzy zařazovanými do období Mistelbach-Regelsbrunn, lochhamský horizont, resp. kosziderské období. Důležitou roli ve vzniklé asynchronii hrají názory definující kosziderské depoty a jiné kovové nálezy jako krátkou epizodu, která ale byla nedávno v pojetí vystřídána delším kosziderským obdobím. Popisujeme způsob, jak překonat tuto nejednotnost názorů pomocí radiokarbonových dat. Datování nezávislé na archeologické typologii umožňuje pracovat s celým prostorem jako s jedním vývojovým celkem. Předkládaná práce spolu s prezentací nových radiokarbonových dat z hrobů poskytuje také syntézu typologických prvků a radiokarbonových dat. Datové modely byly navrženy tak, aby bylo možné chronologické vztahy popsat s vysokou mírou objektivity. V diskusi byla představena možná uspořádání dat, která pomohla odpovědět na dosud nejednoznačně vnímané vztahy mezi radiokarbonovými daty, tradičními typologickými a kulturními vztahy mezi Moravou a okolními regiony. Předkládané datové modely a navrhovaná interpretační schémata mohou být v budoucnu doplněny, zpřesněny nebo revidovány na základě nových dat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info