Otok beder jako neobvyklá manifestace Henochovy‑Schönleinovy purpury

Autoři

PAPEŽ Jan DOLEŽEL Zdeněk JURKOVIČOVÁ Markéta

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pediatrie pro praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-202006-0012_otok_beder_jako_neobvykla_manifestace_henochovy_8209_sch_nleinovy_purpurywww_pediatriepropraxi_cz.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3Dpape%25BE%26sfrom%3D0%26spage%3D30
Doi http://dx.doi.org/10.36290/ped.2020.092
Klíčová slova Henoch-Schoenlein purpura; lumbar swelling; vasculitis
Popis HSP je nejčastější vaskulitidou dětského věku s incidencí 13,5–20,4/100 000/rok, vrchol výskytu je většinou u dětí ve stáří 4–6 roků. HSP je imunokomplexová vaskulitida charak- terizovaná hmatnou kožní purpurou, artriti- dou/artralgiemi, gastrointestinálním a renál- ním postižením. Ke stanovení diagnózy však není nezbytná přítomnost všech příznaků. V některých případech může výsev purpury následovat až po kloubní či GIT symptomato- logii. Prognózu onemocnění určuje postižení ledvin, které může být mírného stupně (mik- roskopická hematurie, mírná proteinurie), ale i velmi těžké (nefrotická proteinurie, rychle progredující glomerulonefritida) s možným přechodem do chronického onemocnění ledvin. Podkožní edém představuje poměrně čas- tý nález u HSP. Bývá obvykle lokalizován na rukou, kolem kotníků a na chodidlech, méně pak na tváři nebo genitálu (scrotum, labia). Edém bederní krajiny je však extrémně raritní lokalizací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info