Využití tribologických metod pro predikci opotřebení dentálních výplňových materiálů

Autoři

SVOBODA Petr ŠIKULA Petr VRBKA M. NEČAS D. ROUBALÍKOVÁ Lenka

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-stomatologie/2021-4-21/vyuziti-tribologickych-metod-pro-predikci-opotrebeni-dentalnich-vyplnovych-materialu-129328
Doi http://dx.doi.org/10.51479/cspzl.2021.012
Klíčová slova filling material; physical and mechanical properties; tribology; wear; friction; topography of rubbing surfaces
Přiložené soubory
Popis Úvod a cíl práce: Tribologické metody nacházejí široké uplatnění nejen na poli technických věd, ale stále častěji také v oblasti humánní a veterinární medicíny. Sledování opotřebení biologických a protetických materiálů je dnes již běžnou součástí protokolů zkoušek u kloubních náhrad. I z tohoto pohledu je využití tribologie v zubním lékařství logickým krokem při vývoji a zátěžovém sledování řady materiálů používaných u výkonů záchovné a protetické stomatologie, ale také v oblasti dentální hygieny při čištění, včetně depuračních technik. Výsledky: Jako klíčové se jeví vytvoření odpovídajících podmínek pro simulaci kontaktu v prostředí, které se co nejvíce přiblíží reálným poměrům v ústní dutině. Vedle optimalizace zátěže je žádoucí následné vyhodnocení vhodnou defektoskopickou metodou, která tak doplňuje vlastní tribologii. Závěr: Tento komplexní přístup umožňuje již v rámci vývoje získat cenné informace o vlastnostech nového materiálu a případně jej modifikovat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info