PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU KLINICKÉHO HODNOCENÍ TENSION ZA OBDOBÍ OD 23. 04. 2020 – DO 23. 04. 2021

Autoři

DEMLOVÁ Regina JANSKÁ Kateřina

Rok publikování 2021
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

www TENSION
Popis ? Klinická studie TENSION je dvojramenná, randomizovaná studie, jejímž cílem je srovnání bezpečnosti a účinnosti endovaskulární trombektomie oproti samotné nejlepší lékařské péči při léčbě akutní ischemické cévní mozkové příhody u pacientů s rozšířenými lézemi definovanými pomocí ASPECTS v rozsahu 3-5 a v rozšířeném časovém okně. Jedná se o studii s adaptivním designem, průběžnými analýzami a předem určenými pravidly dovolujícími předčasné ukončení na základě průkazu úspěšnosti či selhání. Randomizováno bude až 665 pacientů ve 40 centrech napříč evropskými státy. Zadavatelem studie je Univerzita Heilderberg v Německu a v České republice se studie účastní 5 center.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info