Kvalita života pacientů po transanální totální mezorektální excizi - naše zkušenosti

Autoři

SVOBODA Martin PROCHÁZKA Vladimír GROLICH Tomáš KALA Zdeněk

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Rozhledy v chirurgii
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/rozhledy-v-chirurgii/2021-11-1/kvalita-zivota-pacientu-po-transanalni-totalni-mezorektalni-excizi-nase-zkusenosti-129335
Doi http://dx.doi.org/10.33699/PIS.2021.100.11.534-542
Klíčová slova transanal total mesorectal excision; quality of life; functional outcomes; low anterior resection syndrome; EORTC
Popis Úvod: Funkční výsledky a kvalita života (QoL) pacientů po transanální totální mezorektální excizi (TaTME) jsou důležitou součástí hodnocení této metody ve srovnání s ostatními přístupy k TME. Po resekci rekta se setkáváme nejčastěji se střevními, urologickými a sexuálními dysfunkcemi. V této studii přinášíme přehled výsledků hodnocení kvality života u pacientů z našeho pracoviště po TaTME a výsledky v diskuzi srovnáváme s literaturou ve světě. Metody: Kvalita života byla zjišťována dotazníkovým šetřením. Celkem bylo hodnoceno 54 pacientů. Byl použit obecný dotazník pro nádorová onemocnění od European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) QLQ-C30 a specifický dotazník pro kolorektální problematiku EORTC-QLQ-CR29. U všech pacientů byl rovněž zaznamenán low anterior resection syndrome (LARS). Follow-up byl průměrně 42,65 měsíce v rozmezí 9–91. Výsledky: Průměrná hodnota LARS skóre u pacientů po TaTME byla v naší studii 30,7 s častějším zastoupením major LARS v 64,2 %. Ze všech symptomů v EORTC-QLQ-C30 dotazníku u pacientů po TaTME jsou nejzávažnější průjem (30,25), únava (23,87) a insomnie (20,37). V QLQ-CR29 dotazníku to jsou flatulence (50,94), fekální inkontinence (45,06) a frekvence stolice (35,19). Výsledky EORTC dotazníků QoL po TaTME jsou značně heterogenní. Závěr: Kvalita života v našem souboru pacientů s pokročilými nádory rekta a 81,5% zastoupením neoadjuvantní terapie po TaTME je srovnatelná s výsledky v současné literatuře. Nejzávažnější anorektální symptomy ovlivňující QoL po TaTME jsou flatulence, fekální inkontinence a frekvence stolice. Mezi další závažné symptomy po TaTME patří únava a insomnie. LARS po TaTME jsme zaznamenali u 73,6 % pacientů s větším podílem major LARS.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info