Využití kontinuálního zaslepeného monitoringu (CGMS) k vyhodnocení glykemií u pacientky s diabetes mellitus 1. typu léčené inzulíny degludek (Tresiba 200 U/ml) a aspart (Fiasp)

Autoři

PECOVÁ Jana

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Kazuistiky v diabetologii
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova type 2 diabetes mellitus, continuous glucose monitoring, insulin therapy, insulin degludec
Popis Léčba inzulínem vyžaduje pravidelnou monitoraci glykemie. Pacientům s diabetes mellitus (DM) 1. typu je v současné době umožněno tradiční metodu rutinního měření pomocí self¬monitoringu (SMBG) dopinit nebo i zcela nahradit kontinuální monitorací glykemie (CGMS). Pro CGMS lze zvolit systém retrospektivní/zaslepený, průběžný/otevřený a flash monitoring. V popisované kazuistice byl CGMS využit k vyhodnocení terapie bazálními inzulínovými analogy. Byl zvolen zaslepený systém měření, kdy pacientka po dobu monitorace neviděla průběžně hodnoty glykemií. Získané hodnoty byly známy až zpětně, po ukončení monitorace, kdy byly staženy do počítače a použity k posouzení a další úpravě inzulínové terapie. CGMS trvalo 8 dnů. V popisovaném případě šlo o to, postihnout trend glykemií po zahájení léčby bazálním inzulínovým analogem 2. generace degludek (Tresiba 200 U/m1) v kombinaci s inzulínem aspart (Fiasp).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info