Karboxymaltóza železa - slibná molekula v léčbě deficitu železa u pacientů se srdečním selháním

Autoři

BAKOŠOVÁ Mária KREJČÍ Jan ŠPINAROVÁ Lenka

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj cor et Vasa
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://e-coretvasa.cz/artkey/cor-202106-0015_ferric-carboxymaltose-a-promising-molecule-in-the-treatment-of-iron-deficiency-in-patients-with-heart-failur.php
Doi http://dx.doi.org/10.33678/cor.2021.137
Klíčová slova Anemia; Ferric carboxymaltose; Ferritin; Heart failure; Iron deficiency; Transferrin saturation
Popis Autoři shrnují nové poznatky v problematice deficitu železa u pacientů se srdečním selháním nedávno reflektované v nových guidelines pro léčbu srdečního selhání. Vedle rekapitulace dřívější evidence se věnují výsledkům studie AFFIRM-HF, které rozšířily indikaci karboxymaltózy železa i pro nemocné po akutní dekompenzaci srdečního selhání. Bylo prokázáno, že po intravenózní suplementaci železa dochází ke zlepšení symptomů, výkonnosti a snížení počtu hospitalizací pro dekompenzaci srdečního selhání. Text je doplněn kazuistikou popisující případ 60leté pacientky se srdečním selháním ischemické etiologie, u které byl při zhoršení stavu zjištěn deficit železa a po intravenózním podání karboxymaltózy železa došlo k výraznému zlepšení symptomatologie. Kazuistika je doplněna přehledem vlastních zkušeností při sledování a léčbě deficience železa u pacientů se srdečním selháním.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info