REZUM. Od prvního nápadu přes experiment a klinické studie až k běžné klinické praxi

Autoři

PACÍK Dalibor WASSERBAUER Roman VARGA Gabriel VÍT Vítězslav FEDORKO Michal

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká urologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.czechurol.cz/artkey/cur-202104-0004_rezum_od_prvniho_napadu_pres_experiment_a_klinicke_studie_az_k_bezne_klinicke_praxi.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3DV%25FDvoj%2Ba%2Bklinick%25E9%2Bhodnocen%25ED%2Bnov%25FDch%2Bl%25E9%25E8iv%2Bin%253Aauth%2
Klíčová slova Benign prostatic hyperplasia; minimally invasive treatment; REZUM; lower urinary tract symptoms
Popis Cíl: Zhodnotit střednědobé výsledky léčby symptomů dolních močových cest (LUTS) spojených s nezhoubným zbytněním prostaty (BPH) metodou REZUM. Materiál a metody: Soubor pacientů (N 177) se středně intenzivními až těžkými LUTS, kteří podstoupili v intervalu od prosince 2019 do června 2021 léčbu metodou REZUM a byli prospektivně sledováni. Všichni před léčbou vyplnili dotazníky IPSS a OABv8 a absolvovali měření průtoku moči, transrektální sonografii prostaty, vyšetření moči a test PSA. Sledované parametry byly opakovány za tři měsíce a za rok po výkonu a statisticky vyhodnoceny. Výsledky: Hodnocení symptomů za tři měsíce dokončilo 170 pacientů a za rok 139 pacientů. K signifikantnímu zlepšení (p < 0,001) došlo u IPSS skóre za tři měsíce a za rok (medián 22 vs. 6,9 vs. 7) u QoL skóre (medián 4 vs. 1,1 vs. 1,3), OABv8 (medián 17 vs. 5,4 vs. 6). Signifikantní nárůst byl pozorován rovněž u Qmax (medián 6,9 vs. 19 vs. 17,3), Q prům (medián 3,0 vs. 9,8 vs. 8,9), nárůst mikčního objemu (medián 170 vs. 251 vs. 289) a pokles postmikčního rezidua (medián 125 vs. 0 vs. 0). Signifikantní pokles jsme zaznamenali rovněž u objemu prostaty (medián 59 vs. 37,2 vs. 39) a u celkového PSA (medián 2,8 vs. 1,9 vs. 1,9).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info