CNQX znižuje operantnú autoaplikáciu nikotínu, ale nie metamfetamínu u potkanov

Autoři

HRICKOVÁ Mária AMCHOVÁ Petra BABENKO Yevheniia RUDÁ Jana

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Závislosť na rôznych látkach, či už sú legálne alebo nelegálne, je znepokojivým globálnym fenoménom, ktorý v súčasnosti farmakologická intervencia dokáže len obmedzene adresovať. Aj preto naliehavo vzrastá potreba nájsť účinnú a bezpečnú liečbu. Okrem dopamínergného okruhu odmeny, čo je tradične hlavná neurologická oblasť záujmu výskumu závislosti, sa výskum zameriava aj na glutamátergný systém. Konkrétne teda na znižovanie hladiny glutamátu, a následne teda zníženiu vyplaveného dopamínu v nucleus accumbens, ktorý vedie k baženiu po droge. Cieľom tejto práce bolo sledovanie efektu CNQX, experimentálneho antagonistu AMPA/kainátových receptorov, na príjem a vyhľadávanie návykových látok u potkanov. Závislosť od nikotínu a metamfetamínu bola simulovaná prostredníctvom intravenóznej autoaplikácie v dvoch samostatných ale takmer identických štúdiách. Laboratórne zvieratá dosiahli stabilný príjem nikotínu alebo metamfetamínu, po ktorom bolo obom kohortám pred sedením intravenózne podané CNQX v dávke 3 a 6 mg/kg. Následne boli potkany po dobu dvoch týždňov v nútenej abstinencii. Po perióde abstinencie boli vrátené do operantného boxu, teda do pôvodného prostredia, kde drogu prijímali, ale tentoraz bez jej prítomnosti. Takéto sedenie predstavuje kontext, na základe ktorého dochádza k aktívnemu vyhľadávaniu drogy. Pred sedením im bolo intravenózne podané CNQX v dávke 3 a 6 mg/kg, a bola sledovaná miera vyhľadávania návykových látok. Nikotínová štúdia priniesla štatisticky významný výsledok v zmysle zníženia akútneho príjmu po podaní CNQX (6 mg/kg), ale to zároveň neovplyvnilo vyhľadávanie nikotínu po perióde abstinencie. V modeli závislosti na metamfetamíne CNQX nepreukázalo žiaden vplyv na príjem, či vyhľadávanie drogy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info