Chronická myeloidní leukemie - aktuální léčebné možnosti

Autoři

ČIČÁTKOVÁ Petra HORŇÁK Tomáš ŽÁČKOVÁ Daniela

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Farmakoterapie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.farmakoterapie.cz/
Klíčová slova chronic myeloid leukemia; tyrosine kinase inhibitors; treatment free remission
Popis Léčba chronické myeloidní leukemie (CML) je založena na inhibitorech tyrosinkináz cílených na tyrosinkinázu BCR::ABL1. S jejich zavedením se prodloužila délka života pacientů s nově diagnostikovaným onemocněním na úroveň zdravých vrstevníků a CML má nyní výbornou prognózu. Pro terapii CML v chronické fázi je v České republice k dispozici v 1. linii imatinib a nilotinib, který sice navozuje léčebnou odpověď rychleji, ale jeho podávání může být spojeno se závažnými nežádoucími účinky v podobě poruch metabolismu či až život ohrožujících cévních nežádoucích účinků. Jeho podání by tak mělo být individuálně zváženo a v klinické praxi ho využíváme spíše u mladších a méně komorbidních pacientů. V případě nesnášenlivosti či rezistence pak máme k dispozici další inhibitory tyrosinkináz dasatinib, bosutinib a ponatinib a do klinické praxe se postupně přesouvá také asciminib, jediný alosterický inhibitor. Stále neutěšená je terapie blastického zvratu, kde musíme sáhnout k podání intenzivní chemoterapie a nezřídka také k alogenní transplantaci krvetvorných kmenových buněk. Novým cílem léčby se stává remise bez nutnosti terapie, která je v současné době rezervována pro pacienty se setrvalou hlubokou molekulární odpovědí a dlouhodobě je udržena asi polovinou z této skupiny nemocných. Z celkového počtu pacientů s CML jde stále jen o zlomek, 10–20 %, a proto v budoucnu doufáme v odhalení faktorů prediktivních k úspěšnému vysazení terapie a ve zvýšení dostupnosti tohoto postupu. V předkládané práci jsou komplexně shrnuty stávající léčebné možnosti včetně slibných nových látek, které jsou podrobovány klinickému zkoušení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info