Lékové interakce v gerontopsychiatrii – výběr antipsychotik a antidepresiv pro geriatrické pacienty

Autoři

MICHALCOVÁ Jana TAŠKOVÁ Ivana BIELAKOVÁ Katarína

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geriatrie a gerontologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/geriatrie-gerontologie
Klíčová slova geriatric patient; psychiatry; drug interactions; antipsychotics; antidepressants
Popis Při kombinaci léčiv může dojít k lékové interakci, která může vést k zesílení nebo zeslabení jejich účinku. Každé léčivo může podléhat interakci s dalším léčivem, doplňkem stravy nebo složkou potravy. Léčiva se mohou překrývat ve svém receptorovém profilu na základě farmakodynamické interakce nebo mohou být vzájemně ovlivněny cílové koncentrace léčiva v případě farmakokinetické interakce. Při navýšení plazmatické koncentrace léčiva dochází k častějším projevům nežádoucích účinků, naopak při snížení plazmatické koncentrace může být pozorována neúčinnost terapie. V obou případech je léková interakce velice nežádoucím jevem, kterému se snažíme předcházet, protože může zapříčinit prodloužení doby hospitalizace, snížit kvalitu života geriatrického pacienta a zvýšit celkové náklady na léčbu. Prevence a eliminace lékových interakcí jsou cílem bezpečné farmakoterapie. Tento přehledový článek popisuje základní lékové interakce v gerontopsychiatrii se zaměřením na skupinu antipsychotik a antidepresiv. Článek přináší informace o substrátech, inhibitorech a induktorech cytochromu P450. Dále je představena potřeba multioborové spolupráce lékaře a klinického farmaceuta při řešení lékových interakcí. Na závěr jsou uvedeny příklady lékových interakcí formou kazuistik z klinické praxe, se kterými se můžeme setkat u geriatrických pacientů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info