Malobuněčný karcinom prostaty v terénu nízce diferencovaného acinárního adenokarcinomu prostaty

Autoři

TRINH Tuan Viet FEDORKO Michal

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Malobuněčný (neuroendokrinní) karcinom pro- staty (MKP) je vzácný typ nádoru (0,5–2% nádorů prostaty) s agresivním chováním. Prezentujeme případy dvou pacientů s MKP v terénu nízce diferencovaného acinárního adenokar- cinomu prostaty (AKP). Materiál a metody/Popis klinického případu: 75letý pacient s AKP diagnostikovaný mimo ČR, histologicky GS 3 + 5, iPSA 7,2. Pro protahovanou makrohematurii provedena endoresekce krvácející prostaty. V resekátu stanoven MKP. Při PSA 6,11 na PET/MR známky lokálně pokročilého tumoru, metastázy jater a skeletu. Indikovány systémová paliativní chemoterapie (CHT, Etoposid + Carboplatina), androgenní deprivační terapie (ADT) a bisfosfonáty. Druhý případ popisuje 63letého pacienta s high-risk AKP zjištěného v 10/2020 fúzní biopsií (ložisko PIRADS-5, GS 4 + 5, iPSA12,6; cT2b), bez metastáz na počátku. Indikována radiote- rapie (RT) a ADT. Před zvažovanou RT na CT malé pánve nově lymfadenopatie. Následně se pacient dostavil pro hmatné uzliny v tříslech, dle sonografie podezření na metastázy. Biopsie z tříselné uzliny prokázala MKP. Při PSA 0,83 PET/MR prokazuje progresi onemocnění včetně metastáz skeletu. V terapii pokračováno s ADT a nově CHT (Etoposid + Cispla- tina) a bisfosfonáty. Závěr: MKP má špatnou prognózu s mediánem přežití 1–2 roky od diagnózy. U rychle progredujícího nálezu bez vze- stupu PSA nutno pomyslet na neuroendokrinní diferenciaci. K rozvoji MKP dochází často u pacientů po ADT, vzácně jako primární současně s AKP. Chemoterapie je základem léčby pokročilého MKP.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info