ZAVEDENÍ SAMOEXPANDIBILNÍHO STENTU JAKO ŘEŠENÍ URETEROVAGINÁLNÍ FISTULY

Autoři

KAŠÍK Marek FEDORKO Michal

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Urologické komplikace po gynekologických ope- racích pro hlubokou pánevní endometriózu jsou uváděny v rozmezí 0,5–6%. Popisujeme možné řešení ureterovaginální píštěle pomocí samoexpandibilního stentu. Materiál a metody/Popis klinického případu: Uvá- díme případ 40leté ženy po laparoskopické hysterektomii, salpingektomii vlevo, ureterolýze a resekci rektosigmoidea pro hlubokou endometriózu. Čtvrtý pooperační den pro- vedena revize dutiny břišní pro rozpad střevní anastomózy, 10. pooperační den doplněno CT pro celkové zhoršení klinic- kého stavu. CT popsalo únik moči z levého ureteru do pánve a fistulaci do rekta, proto provedena reimplantace močovodu, zavedena epicystostomie a monopigtail do ledviny. Za další tři dny dochází k úniku moči pochvou, zavedena punkční nefrostomie vlevo. Od této doby úniky moči nejsou. Za měsíc proveden nástřik nefrostomie, kde popsán leak kontrastní látky mimo ureter, extrahován monopigtail. Vzhle- dem k přetrvávající fistule v komplikovaném terénu po více- četných operacích byl paientce zaveden samoexpandibilní stent Allium 9×120mm, nefrostomie extrahovaná. Prakticky ihned po zákroku je pacientka bez úniku moči. Stent je nyní zaveden devět měsíců, v plánu extrakce v doporučeném intervalu 2–3 let. Závěr: Zavedení samoexpandibilního stentu k řešení ureterovaginální fistuly lze použít ve vybraných případech po selhání rekonstrukční operace nebo pokud rekonstrukční výkon není možný.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info