Osmdesátník s náhodně zjištěným dvoucentimetrovým ložiskem na ledvině - modelová kazuistika a rozbor léčebných možností

Autoři

FEDORKO Michal PLEVOVÁ Mariana VÁLEK Vlastimil FILIPENSKÝ Petr TUČEK Štěpán

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká urologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.czechurol.cz/artkey/cur-202201-0002_osmdesatnik_s_nahodne_zjistenym_dvoucentimetrovym_loziskem_na_ledvine_-_modelova_kazuistika_a_rozbor_lecebnych.php
Klíčová slova Active surveillance; biopsy; small renal masses; surgery; thermal ablation
Popis Článek prezentuje modelový případ staršího pacienta s malým nádorem na ledvině a rozebírá jednotlivé léčebné možnosti. Navazuje na sdělení prezentovaná v rámci 6. ročníku konference Komplexní novinky v onkourologii (KNOU21) specialisty z různých klinických oborů. Konkrétní nález, možná biologická povaha ložiska, přirozený průběh onemocnění, smysl, benefit a rizika aktivní či odložené léčby a specifika geriatrické populace vyžadují kritický pohled na platná obecná doporučení a individualizaci léčebné strategie. Zcela klíčová je multioborová spolupráce s následná diskuze všech zvažovaných léčebných možností s pacientem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info