Komparace bakteriomu z tumoru a ze sliznic dutiny ústní u pacientů s orálním dlaždicobuněčným karcinomem

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

GACHOVÁ Daniela DANĚK Zdeněk MACHÁČEK Ctirad SMETANOVÁ Soňa ANDRLA Petr BUDINSKÁ Eva BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Úvod: Orální dlaždicobuněčný karcinom (OSCC) je?nejčastější malignitou v?oblasti hlavy a krku. Přítomnost Gram-negativních anaerobů, jako je Fusobacterium nucleatum a Treponema denticola, v dutině ústní je spojována s tímto onemocněním. Je známo, že mikrobiom v dutině ústní je závislý dle lokalizace, např. na dorzu jazyka a bukální sliznici dominuje Gram-pozitivní Steptococcus. Cílem této pilotní studie je analyzovat orální bakteriom v?různých lokalitách dutiny ústní u pacientů s?OSCC a zjistit, zda se bakteriom na povrchu tumoru liší od bakteriomu z lokalizací bez klinického nálezu. Metody: Od 33 pacientů s histopatologicky potvrzenou diagnózou OSCC byly odebrány 3 stěry ze sliznice dutiny ústní (stěr z?povrchu tumoru, bukální sliznice a jazyka bez klinického nálezu). Mikrobiální DNA byla izolována z jednotlivých matric pomocí kitu QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN), a dále byla provedena amplifikace hypervariabilní oblasti 16S rRNA. Následně byla připravena knihovna pro sekvenování nové generace na přístroji Illumina MiSeq. Výsledky: Nejvíce abundantními rody v orálních vzorcích byly Streptococcus, Fusobacterium, Prevotella_7 a Veillonella. Alfa diverzita bakteriomu mezi jednotlivými matricemi byla srovnatelná (p > 0,05). Nicméně, relativní abundance u rodu Rothia byla signifikantně nižší u stěru z?tumoru?oproti bukální sliznici či jazyku (p ? 0,001, q = 0,003). Rody Actinomyces a Atopobium byly méně zastoupeny na povrchu tumoru, zatímco Prevotella_2, Parvimonas, Catonella, Peptostreptococcus, Fusobacterium, Aggregatibacter a Treponema více při porovnání oproti povrchu jazyka (q < 0,05), nikoliv však oproti bukálnímu stěru (p > 0,05). U rodu Streptococcus byla zjištěna nižší relativní abundance u stěru z tumoru než u bukální sliznice (q < 0,05). Shrnutí: U pacientů s OSCC je bakteriom povrchu tumoru odlišný od povrchu jazyka či?bukální sliznice. Vyšší výskyt parodontálních bakterií na povrchu tumoru oproti dalším slizničním lokalitám bez zjevné patologie podporuje hypotézu o jejich významu v etiopatogenezi tohoto onemocnění. Pilotní výsledky je třeba ověřit na větším vzorku pacientů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info