Spontánní koronární disekce, kazuistiky dvou případů u mužů

Autoři

KOUDELKA Adam LOKAJ Petr PAŘENICA Jiří KAŇOVSKÝ Jan KALA Petr

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.casopisvnitrnilekarstvi.cz/artkey/vnl-202206-0008_spontaneous-coronary-artery-dissection-two-case-reports-of-men.php
Doi http://dx.doi.org/10.36290/vnl.2022.082
Klíčová slova dual antiplatelet therapy; selective coronarography; spontaneous coronary dissection; type 2 myocardial infarction
Popis Spontánní koronární disekce (SCAD - spontaneous coronary artery dissection) patří mezi méně časté příčiny akutního koronárního syndromu. Postihuje především mladší pacienty bez typických rizikových faktorů pro ischemickou chorobu srdeční. SCAD vzniká obvykle náhle z plného zdraví u jedinců s doposud plnou kvalitou života, a vzhledem k potenciální urgenci stavu jde o důležitou nosologickou jednotku v rámci diferenciální diagnostiky bolestí na hrudi. Se stále se zlepšující dostupností metod komplexní diagnostiky pozorujeme nárůst zaznamenaných případů, a tím i možností včasné intervence či aktivního předcházení komplikací včetně maligních arytmií a srdeční zástavy. Je tedy nezbytné na SCAD pomýšlet i při vyšetřování pacientů stran kardiovaskulárních příhod doposud nerizikových. Naprostá většina prozatím publikovaných kazuistik se týká případů popsaných u žen. Náš článek se věnuje dvěma kazuistikám u mužů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info