Léčba obrovskobuněčného kostního nádoru distálního radia a ulny

Autoři

MAHDAL Michal JINDRA Jakub STANICZKOVÁ ZAMBO Iva PAZOUREK Lukáš NACHTNEBL Luboš TOMÁŠ Tomáš

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.achot.cz/dwnld/achot_2022_3_188_192.pdf
Klíčová slova giant cell tumor of bone; distal radius; distal ulna; curettage; osteocartilaginous allograft
Popis Preferovaným typem léčby obrovskobuněčného kostního nádoru je exkochleace s použitím lokálního adjuvans. Při extraoseálním šíření tumoru do měkkých tkání, by měla být provedena en bloc resekce. Intralezionální operační výkon umožňuje zachovat kloub, ale za to je spojen s vysokou incidencí lokální recidivy. Cílem studie bylo zjistit rizikové faktory výskytu lokální recidivy a porovnat funkční výsledky po obou typech chirurgického výkonu.Resekce s náhradou osteokartilaginózním aloštěpem byla provedena u 9 pacientů. Kyretáží nádoru s výplní kostním cementem bylo léčeno 7 pacientů. Skupina pacientů po exkochleaci měla signifikantně vyšší průměrné MSTS skóre 89 % v porovnání se skupinou pacientů po resekci s průměrným MSTS skóre 66 % (P < 0,05). Lokální recidiva nádoru se objevila u 3 pacientů (18,75 %). Nezjistili jsme statisticky významný rozdíl v pohlaví, lokální pokročilosti nádoru, radikalitě operačního výkonu nebo podávání biologické léčby ve vztahu k výskytu lokální recidivy. V souboru jsme zaznamenali celkem 6 komplikací (37,5 %). Exkochleace tumoru s použitím lokálního adjuvans je preferována u ohraničeného nádoru a přináší vynikající funkční výsledek. En bloc resekce tumoru s náhradou osteokartilaginózním aloštěpem je vhodnou léčebnou metodou lokálně pokročilého nádoru při nízkém riziku vzniku lokální recidivy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info