Lymfadenektomie u karcinomu kardie

Autoři

CHOVANEC Zdeněk PEŠTÁL Adam PRUDIUS Vadim HANSLÍK Tomáš DAŇA Petr PENKA Igor

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Východisko Nejenom klasifikace, ale i typ operace a rozsah provedené lymfadenektomie u nádorů gastroesofageální junkce (GEJ) je diskutabilní. Jako odrazový můstek k posouzení typu operace je všeobecně přijímána Siewertova klasifikace. Siewert I a II se rozdělují do stadií jako nádory jícnu, Siewert III jako nádory žaludku. Jedinou kurabilní možností léčby je odstranění tumoru, a to buď endoskopicky (Tis, T1a) nebo chirurgicky ezofagektomií s částečnou gastrektomií, nebo rozšířenou gastrektomií, s torakotomií nebo bez ní (obrázek 1) a adekvátně provedenou lymfadenektomií. Operační přístupy se tedy liší vzhledem k lokalizaci tumoru a tomu odpovídající lymfatické drenáži, nesmíme opomenout tzv. skip metastázy a musíme vzít v úvahu limity a možné komplikace jednotlivých operačních přístupů. Cíl Obecně platí, že karcinomy Siewert I. častěji postihují lymfatické uzliny v horním mediastinu, (proto nejsou vhodnými kandidáty pro čistě transabdominální přístup). Standardním chirurgickým přístupem je transtorakální en bloc ezofagektomie kombinovaná s resekcí horní části žaludku a provedením lymfadenektomie ze dvou polí (mediastinální a horní abdominální). Na druhou stranu u karcinomů II. a III. typu jsou metastaticky častěji postiženy uzliny v dolním mediastinu a v okolí kmene truncus celiacus. Optimální léčba typu II je kontroverzní. Někteří chirurgové doporučují ezofagektomii s proximální gastrektomií, která umožňuje disekci břišních i mediastinálních uzlin. Jiní obhajují totální gastrektomii a rozšířenou lymfadenektomii s transhiatálním přístupem do zadního mediastina. U karcinomů typu III je standardním chirurgickým přístupem transhiatálně rozšířená totální gastrektomie s distální resekcí jícnu lymfadenektomií uzlin drénují žaludek. Závěrem Bez ohledu na přístup je nutná kompletní (R0) resekce, 4 cm (distální) okraj žaludku, 5 cm okraj jícnu a resekce alespoň 15 uzlin v povodí odpovídající lokalizaci primárního tumoru Optimální rozsah lymfadenektomie je diskutabilní. V prezentaci budou srovnány jednotlivé typy operačních přístupů při resekcí nádorů kardie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info