The museum exhibition in the context of dispositive analysis

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Muzejní expozice v kontextu dispozitivní analýzy
Autoři

KOLAŘÍKOVÁ Veronika

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Muzeologia a Kulturne Dedicstvo
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.muzeologia.sk/index_htm_files/mkd_3_22_kolarikova.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.46284/mkd.2022.10.3.1
Klíčová slova Museum exhibition; narrative; discourse; dispositive; dispositive analysis; Foucault; Jäger
Popis Cílem studie je navrhnout a prezentovat vhodný metodologický rámec založený na principu diskurzivní analýzy, jenž by byl vhodný pro realizaci výzkumů muzejního prostředí, konkrétně muzejních expozic a jejich narativů. Potenciál dispozitivní analýzy muzejního fenoménu je obrovský, avšak zpracování této metodologie v kontextu muzejního výzkumu v našem prostředí chybí. Studie se snaží tuto málo zpracovanou oblast doplnit a poskytnout čtenářům a výzkumníkům stěžejní informace týkající se možností a způsobů využití této metodologie. Jako vhodný metodologický nástroj studie zvolila dispozitivní analýzu, jejíž výhodou je, že vedle diskurzivní roviny umožňuje také analýzu materializací, což je pro analýzu expozic a v ní umístěných exponátů výhodou. Dispozitivní analýza, která ve studii vychází především z přístupu S. Jägera, umožňuje zkoumat materializace, aniž by přehlížela roli návštěvníků a širší kontext expozice, která je ze své podstaty členství v kulturní instituci vždy diskurzivně podmíněná. Vztah muzea a diskurzivní reality je tak spolu s představením problematiky diskurzu (Foucault), dispozitivu a jejich zkoumání tematickou součástí studie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info