Vzácná příčina srdečního selhání

Autoři

KOMOROVÁ Zuzana KREJČÍ Jan OZÁBALOVÁ Eva PANOVSKÝ Roman FEITOVÁ Věra RÝZNAROVÁ Michaela HENDRYCH Michal GROCH Ladislav ŠPINAROVÁ Lenka

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj cor et Vasa
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://e-coretvasa.cz/artkey/cor-202206-0014_a-rare-cause-of-heart-failure.php
Doi http://dx.doi.org/10.33678/cor.2022.010
Klíčová slova Cardiac tumors; Heart failure; Lymphoma
Popis Infi ltrace srdce při generalizaci lymfomu může vést k poškození jeho funkce, což se může manifestovat srdečním selháním, arytmiemi nebo systémovými embolizacemi. Kazuistika popisuje případ 64leté ženy se záchytem non-hodgkinského difuzního B-buněčného lymfomu v srdci prezentujícího se srdečním selháním. Pacientka za hospitalizace podstoupila řadu zobrazovacích metod k určení diagnózy (echokardiografi e, magnetická rezonance srdce, CT hrudníku a břicha). Útvar měl rozměry 90 × 80–90 × 90 mm, byl rozšířen predominantně v pravostranných srdečních oddílech, postiženo bylo rovněž i mezisíňové septum, ústí horní duté žíly a výtokové trakty obou komor. K přesnému zhodnocení nálezu byla doplněna magnetická rezonance srdce a endomyokardiální biopsie, v rámci pátrání po možném origu i CT hrudníku a břicha s nálezem diseminované lymfadenopatie. Histologická verifi kace byla vzhledem k rychlému fatálnímu průběhu stanovena až post mortem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info