Retrospektivní analýza nekrotizující pneumonie u dětí v letech 2015-2019

Autoři

MAREK Ondřej TŮMA Jiří PAPEŽ Jan TUREK Jakub SEEHOFNEROVÁ Anna PLÁNKA Ladislav

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Rozhledy v Chirurgii
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/en/journals/perspectives-in-surgery/2022-2-1/retrospective-analysis-of-necrotizing-pneumonia-in-children-between-2015-2019-129992
Doi http://dx.doi.org/10.33699/PIS.2022.101.2.72-78
Klíčová slova Streptococcus pneumoniae; child; necrotizing pneumonia; partial pneumonectomy
Popis Úvod: Ve Fakultní nemocnici Brno byl v uplynulém období pozorován zvýšený výskyt případů komplikovaných zápalů plic, který dospěl až do stadia nekrotizující pneumonie. Cílem této studie bylo provést monocentrickou retrospektivní analýzu pacientů se získaným zánětlivým onemocněním plic vyžadujícím chirurgickou léčbu. Metodika: Byli analyzováni hospitalizovaní pacienti s komunitní pneumonii a chirurgicky léčeni v letech 2015–2019. Sledoval se počet provedených hrudních drenáží, dekortikací a plicních resekcí v jednotlivých letech. Klinické a RTG vyšetření bylo provedeno rok po hospitalizaci a byla stanovena prognóza pro jednotlivé typy léčebných postupů. Sledován byl také věk, pohlaví a etiologická agens. Výsledky: Do studie bylo zařazeno celkem 688 pacientů se stoupajícím výskytem do roku 2018 a mírným poklesem v roce 2019. Statisticky významně vyšší počet komunitních pneumonií a komplikací byl zaznamenán v letech 2017–2018 (p<0,05). Z celkového počtu pacientů si 46 (6,7 %) vyžádalo chirurgickou léčbu, která byla ve všech případech zahájena hrudní drenáží. Celkem 17 pacientů vyžadovalo pozdější dekortikaci a z nich 7 pacientů resekci plic. Po roce sledování byly RTG změny pozorovány pouze u jednoho pacienta s oslabenými dechovými fenomény při auskultaci, i když bez klinického korelátu či subjektivních potíží. Závěr: Počet pacientů s komplikovanou bronchopneumonií, kteří vyžadují hospitalizaci, v posledních letech roste. Dekortikace nebo resekce ve všech případech vedly k rychlému zlepšení stavu a nezanechaly při dlouhodobém sledování žádné klinické či subjektivní obtíže. Chirurgická léčba má v léčbě nekrotizující pneumonie nezastupitelnou roli.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info