Behaviorální metody v preklinickém výzkumu psychofarmak

Autoři

AMCHOVÁ Petra RUDÁ Jana

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Nezbytnou součástí komplexního hodnocení účinku psychofarmak je animální preklinický výzkum. Preklinický výzkum slouží k objasnění neurobiologického mechanismu účinků xenobiotik a na jeho základě lze hodnotit jejich vliv na psychické, metabolické, hormonální či vaskulární funkce. Behaviorální farmakologie usiluje o konstrukci a validaci modelů chování zvířat, pomocí nichž je možné zkoumat potenciál nových látek pro terapii neuropsychiatrických poruch, jako jsou úzkosti, deprese, psychózy apod. Účelem animálních modelů pochopitelně nemůže být plné reprodukování humánní psychopatologie, ale poskytnutí exaktního vhledu do mechanismu účinků xenobiotik určených pro terapii těchto stavů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info