Alternativní a augmentativní komunikace u pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou

Autoři

LASOTOVÁ Naděžda BETÍK Adam VLČKOVÁ Eva

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Listy klinické logopedie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://casopis.aklcr.cz/artkey/lkl-202201-0007_alternative-and-augmentative-communication-in-amyotrophic-lateral-sclerosis-patients.php
Doi http://dx.doi.org/10.36833/lkl.2022.014.
Klíčová slova Amyotrophic Lateral Sclerosis; dysarthria; Augmentative and Alternative Communication; quality of life
Popis Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je progresivní neurodegenerativní onemocnění. K typickým symptomům onemocnění patří mj. dysartrie a dysfagie (tzv. bulbární příznaky). Postupné oslabení až ztráta řečových funkcí staví pacienty s ALS do pozice vážných kandidátů pro zavedení alternativní a augmentativní komunikace (AAK). Pacienti s ALS by měli být od počátku onemocnění sledováni klinickým logopedem s pravidelným hodnocením řečových funkcí, doporučením a nastavením AAK. Zajištění možnosti komunikace po celou dobu onemocnění výrazně zlepšuje kvalitu života pacientů i jejich blízkých. Příspěvek prezentuje výsledky dlouhodobého sledování souboru 89 pacientů s ALS se symptomy bulbární dysfunkce se zaměřením na využívání metod AAK a načasování zahájení jejich použití. Ve sledovaném období využívala v našem souboru AAK necelá polovina pacientů. Dle očekávání šlo většinou o pacienty s těžkou dysartrií či anartrií. K využívání AAK přistoupili pacienti nejčastěji přibližně po 16 měsících od začátku rozvoje bulbárních příznaků. Doba zapojení AAK však byla výrazně individuálně variabilní a u některých pacientů nebyla v našem souboru AAK využívána dokonce ani po více než 8 letech od iniciální manifestace bulbární dysfunkce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info