Esport coby sport – nástin pro možnou systematizaci otázek pro kinantropologické uchopení fenoménu esport

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu sportovních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

HURYCH Emanuel

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká kinantropologie
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www http://www.jvsystem.net/app34/download/Ceska-Kinatropologie-2022-01-02.pdf
Klíčová slova eSports; kinanthropology; definition of sport; categorization of eSports
Popis Článek pojednává o fenoménu označovaném jako esport a o jeho možném uchopení v rámci kinantropologie. upozorňuje na skutečnost, že otázka, zda a nakolik je esport sportem, vyžaduje mnohem systematičtější a především komplexnější zkoumání v rámci kinantropologie, než bylo dosud realizováno a publikováno, což platí ve zvýšené míře pro české prostředí. Autor v textu komentuje některé koncepty – nejpodrobněji paralelu mezi šachy a esportem, pohledy z oblastí mimo kinantropologii a koncept „olympijského sportu“ podle Jima Parryho. Dospívá k závěru, že definice termínu sport mimo kinantropologii vyznívají velmi členitě, ovšem ani v rámci kinantropologie se různí autoři zcela jednoznačně neshodují na přesném vymezení toho, které aktivity je možno považovat za sport. Přesto tu odborně erudované modely kategorizací sportu nacházíme. Problémem pro posouzení vztahu mezi esportem a sportem je však především nedostatečně prozkoumané a po odborné stránce málo systematizované prostředí esportu. Autor se kloní k názoru, že není možno posuzovat esport jako jednolitý fenomén, ale že je nejprve nutno provést vnitřní rozčlenění jeho obsahu. Otázku, zda je esport sportem, považuje proto za v zásadě nezodpověditelnou, chápeme-li esport jako monolit. Autor vidí dva důležité úkoly pro kinantropologii. Tím prvním je hlubší průnik do sféry esportu s analýzou jeho struktury a s provedením kategorizace esportu podle dalších kritérií než pouze podle kritéria žánrového. Tím druhým je hledání dalšího prostoru pro uplatnění kinantropologických přístupů ve sféře esportu bez ohledu na to, zda esport kinantropologové přijmou coby sport.Zejména s ohledem na rezervovaný přístup mnoha kinantropologů k esportu vidí autor jako přínosné propojit oba fenomény na základě věcných odborných studií, které mimo jiné také umožní přesněji analyzovat možné negativní dopady provozování esportu s ohledem na podíl na úbytku pohybové aktivity zejména u dětí a mládeže.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info