Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání z roku 2021

Autoři

MALEK Filip VESELY Jiri PUDIL Radek ŠPINAR Jindřich MALEK Ivan ŠPINAROVÁ Lenka OSTADAL Petr BELOHLAVEK Jan VÍTOVEC Jiří KREJČÍ Jan HRADEC Jaromir

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj cor et Vasa
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://actavia.e-coretvasa.cz/en/artkey/cor-202202-0001_summary-of-2021-esc-guidelines-for-the-diagnosis-and-treatment-of-heart-failure.php
Doi http://dx.doi.org/10.33678/cor.2022.006
Klíčová slova heart failure; ESC Guidelines
Popis Cílem tohoto dokumentu je napomoci zdravotnickým odborníkům při vedení léčby pacientů se srdečním selháním v souladu s dostupnými důkazy. Existuje velké množství klinických studií, jejichž výsledky pomáhají vybrat pro pacienty se srdečním selháním optimální preventivní a léčebné možnosti. Dokument tak může poskytnout praktická doporučení podložená důkazy. Samostatně jsou diskutovány jednotlivé fenotypy srdečního selhání stran jejich diagnostiky a vedení léčby. V tabulkách shrnutá terapeutická doporučení neopomíjejí očekávaný efekt léčby, třídu doporučení a stupeň důkazů. Tabulková doporučení pro pacienty se sníženou ejekční frakcí jsou zaměřena na ovlivnění morbidity a mortality, symptomatické účinky jsou zvýrazněny v textu a/nebo webových přílohách původního dokumentu. Ve webových přílohách je možné dohledat rovněž studie, na kterých jsou doporučení založena. V diagnostických indikacích jsou navržena vyšetření, která by měla být provedena u všech pacientů se srdečním selháním, a vyšetření, která jsou vhodná jen za určitých okolností. Jelikož jsou diagnostické postupy jen zřídka předmětem randomizovaných klinických studií, většina důkazů je na úrovni znalostí stupně C (konsenzus odborníků). Předkládané doporučené postupy jsou zaměřeny na diagnostiku a léčbu srdečního selhání, a nikoli na jeho prevenci, které je věnována řada dalších doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti (ESC).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info