Transkriptomický profil interakce terapeutického bakteriofága z rodu Kayvirus s bakterií Staphylococcus aureus

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

FINSTRLOVÁ Adéla MAŠLAŇOVÁ Ivana BLASDEL REUTER Bob DOŠKAŘ Jiří GÖTZ Friedrich PANTŮČEK Roman

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Léčba lidských i zvířecích onemocnění způsobených patogenní bakterií Staphylococcus aureus se stává stále komplikovanější kvůli zvyšující se rezistenci k antimikrobiálním látkám. Alternativou k antibiotikům, která jsou v současné době využívána v léčbě stafylokokových infekcí, jsou lytické bakteriofágy z rodu Kayvirus, avšak jejich rozsáhlejší využití je omezeno nedostatkem informací o interakci fága a jeho hostitele na molekulární úrovni. V prezentované studii byly dva kmeny S. aureus infikovány kayvirem bakteriofágem K a pomocí metody RNA sekvenování byly sledovány změny exprese fágových i bakteriálních genů v průběhu infekce. Transkripční profil v průběhu životního cyklu fága byl srovnatelný u obou kmenů s výjimkou několika málo genů kódujících hypotetické proteiny. Data z RNA sekvenování taktéž ukázala na přítomnost fágových nekódujících RNA, které by mohly mít vliv na expresi fágových i bakteriálních genů. Odpověď hostitele na infekci fágem připomínala na transkriptomické úrovni obecnou odpověď bakterie na stres. U obou kmenů S. aureus se zvýšila exprese genů pro syntézu nukleotidů, aminokyselin, transportních proteinů a energetického metabolismu a současně bylo pozorováno snížení exprese genů pro tři bakteriální transkripční faktory. Získané výsledky objasňují interakci fága a hostitele na transkripční úrovni a významně přispívají k bezpečnějšímu použití fágů v terapii a odkrývají možnosti vývoje nových strategií pro eradikaci bakteriálních patogenů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info